Oahpahus

Trangt

E-BOK. En spennende tekst som utfordrer og vekker nysgjerrighet. Diktene avslører et savn etter kjærlighet, tilhørighet og medmenneskelighet.

Onneponne

Davvi-, julev- ja máttasámegilli.
Mánáide 2.-6. jahkásaččaid

App Store
Google Play

Gii lea váldán Guovssahasa?

Davvi-, julev- ja máttasámegilli.
Mánáide
App Store

Tidsreise Sápmi

Interaktiv formidling av samisk kultur
og historie for barn.
Les mer
App Store
Google Play