Undervisning

CL-Sámi academica

er en egen serie fagfellevurderte kritiske studier innen samisk og urfolksforskning. Forlaget har en redaksjonskomité som representerer et vidt fagfelt innen språk, litteratur og kultur, tradisjonsforskning, samfunnsfag og jus. I tillegg til komitéen, blir de fremste fagfolkene innen egne forskningsfelt engasjert til å vurdere forlagets utgivelser.

Ráiddu doaimmaheaddji: Harald Gaski

Fágajoavkku lahtut leat (ja sin erenoamáš gelbbolašvuohta):

  • Professor FD Vuokko Hirvonen
   Sámi allaskuvla (girjjálašvuohta, skuvladutkan, árbevirolaš máhttu)
  • Professor TD Håkan Rydving
   Birggona universitehta (oskkuldatdieđa, giella, kulturdutkan)
  • Professor PhD Thomas A. DuBois
   Wisconsin universitehta, Madison (folkloristihkka, giella, kulturdutkan)
  • Professor FD Mikael Svonni
   Romssa universitehta (giella, kulturdutkan) Dutkan ja ovddidanjođiheaddji
  • Dr. Philos Vigdis Stordahl
   SÁNAG, Finnmárkku dearvvašvuohta (servodatfágat, kulturdutkan) Førsteamanuensis
  • Dr. Art Gunvor Guttorm
   Sámi allaskuvla (duodji, dáidda, árbevirolaš máhttu) Førsteamanuensis
  • Dr. Juris Ánde Somby
   Romssa universitehta (láhkadutkan, dáiddalaš ovdanbuktin)