Undervisning

Om ForfatternesForlag 

ČálliidLágádus (ForfatternesForlag) er et forlag med følgende formål:

– å formidle opplysning og kunnskap om samer og samiske forhold til det samiske samfunnet, og til interesserte utenfor de samiske miljøer. Formidling av opplysning og kunnskap om andre urfolk vil være en naturlig del av forlagets formål.

Formålet kan realiseres gjennom ulike aktiviteter, herunder skaffe til veie relevante opplysninger og dokumentert kunnskap om urfolk, og gjøre disse tilgjengelig for interesserte bl.a. gjennom publisering, enten i form av trykt materiale, gjennom nettpublisering eller på annen relevant måte.

Forlaget kan eventuelt delta i andre lignende aktiviteter som ikke strider mot forlagets formål, enten ved egne aktiviteter eller gjennom andre stiftelser eller selskaper. Forlaget kan eventuelt delta som eier i selskaper som har lignende formål.